Ochrana osobních údajů

lis, 17 2023

Ochrana osobních údajů

V Studio Krásy a Estetiky si vážíme důvěry našich zákazníků a zavazujeme se k ochraně jejich osobních údajů s nejvyšší možnou péčí. Tento dokument definuje, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaké jsou vaše práva. Zavazujeme se k tomu, že vaše osobní údaje budou zpracovávány transparentně, zákonně a v souladu s platnými právními předpisy.

Shromažďujeme různé druhy údajů, které obvykle zahrnují jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a další informace, které nám poskytnete dobrovolně. Tyto údaje využíváme primárně k tomu, abychom mohli efektivně komunikovat s našimi zákazníky, informovat je o novinkách, akcích a nabídkách, stejně tak pro zlepšení našich služeb a zákaznického servisu. Vaše údaje jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné pouze autorizovaným osobám.

Náš zákazník má právo kdykoliv požádat o přístup k svým osobním údajům, jejich opravu či vymazání. Pro veškeré požadavky nebo dotazy spojené s ochranou osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese [email protected]. Snažíme se zpracovávat vaše požadavky s maximální pečlivostí a v nejkratším možném čase.

V rámci zabezpečení osobních údajů provádíme pravidelné revize našich bezpečnostních opatření. V případě jakéhokoliv porušení ochrany údajů se zavazujeme k rychlému a transparentnímu informování dotčených zákazníků a příslušných orgánů. Důraz klademe také na vzdělávání našich zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktní informace

Pro veškeré dotazy ohledně ochrany osobních údajů kontaktujte majitele webu Radomíra Hlavsu na adrese Milady Horákové 116/109, 602 00 Brno, Česká Republika nebo na e-mailu [email protected].