Podmínky služby

lis, 17 2023

Úvod

Vítejte na webových stránkách Studio Krásy a Estetiky. Provozovatelem je Radomír Hlavsa, se sídlem Milady Horákové 116/109, 602 00 Brno, Česká republika, e-mail: [email protected]. Tyto podmínky služby (dále jen "Podmínky") se vztahují na veškeré služby a produkty poskytované prostřednictvím webu studioestetic.cz. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů a provozovatele ve vztahu k webovým stránkám, jejichž obsahem je prodej produktů a poskytování služeb v oblasti péče o krásu a zdraví kůže.

Obecná ustanovení

Služby a produkty jsou poskytovány osobám starším 18 let. Všechny transakce a komunikace mezi námi a uživateli probíhají v českém jazyce. Ochrana osobních údajů je zajištěna v souladu s platnými právními normami. Každý uživatel je povinen se seznámit s těmito Podmínkami před použitím našich služeb. Pokračováním v používání naší služby uživatel potvrzuje, že s Podmínkami souhlasí.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel se zavazuje poskytovat služby na profesionální úrovni a v souladu s nejnovějšími trendy v péči o krásu a zdraví kůže. Zároveň je povinen informovat uživatele o jakýchkoli změnách Podmínek či ceníku služeb. Provozovatel má právo kdykoliv změnit rozsah poskytovaných služeb nebo produktů bez předchozího upozornění uživatelů.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatel je povinen respektovat Podmínky služby a přistupovat k použití služeb a produktů zodpovědně. Uživatel je povinen zaplatit za poskytnuté služby v souladu s aktuálně platným ceníkem. V případě nespokojenosti s poskytnutou službou má uživatel právo na reklamaci v souladu s platnými právními předpisy.