Ochrana osobních údajů

lis, 17 2023

Zásady ochrany osobních údajů

V Studio Krásy a Estetiky si vážíme důvěry, kterou jste nám prokázali tím, že jste se rozhodli využívat naše služby. Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje a zajišťovat jejich ochranu před neoprávněným přístupem nebo zneužitím. Tento dokument slouží k poskytnutí detailních informací o tom, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy.

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete při registraci, objednávce služeb či produktů, vyplňování dotazníků a formů na naší webové stránce. Tyto informace zahrnují vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a jakékoli další údaje, které se rozhodnete nám poskytnout. Tyto informace používáme pro zpracování vašich požadavků, zajištění služeb a pro komunikaci s vámi.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, které jsme shromáždili. Máte právo požadovat opravu, smazání nebo omezení zpracování vašich osobních údajů. Také máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a právo na přenositelnost údajů. Pro využití těchto práv nás prosím kontaktujte na e-mail [email protected].

Zabezpečení osobních údajů

Pro zajištění ochrany vašich osobních údajů používáme různé bezpečnostní technologie a postupy. Tyto postupy zahrnují fyzické, elektronické a správní opatření pro ochranu vašich údajů před přístupem, ztrátou nebo neoprávněným použitím. Přestože se snažíme o maximální možné zabezpečení vašich údajů, žádný systém přenosu dat přes internet nebo elektronické úložiště není 100% bezpečný.

Kontaktní informace vlastníka: Radomír Hlavsa, Milady Horákové 116/109, 602 00 Brno, Czech Republic, e-mail: [email protected].